انتصاب مدیر گروه آموزشی تولید و بهره برداری آبزیان

دکتر علی نجفی نژاد ریاست دانشگاه طی حکمی، دکتر سعید گرگین را به عنوان مدیر گروه آموزشی تولید و بهره برداری آبزیان دانشگاه منصوب کرد.

در متن حکم آمده است: احترامأ براساس بند (ب) آیین نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، به موجب این حکم و به مدت ۲ سال از تاریخ ابلاغ سرپرستی به عنوان سرپرست گروه آموزشی تولید و بهره برداری آبزیان دانشگاه منصوب می شوید. امید آن است با اتکال به خداوند متعال و با همکاری و همفکری سایر همکاران محترم هیأت علمی در انجام وظایف محوله موفق باشید.