دانشکده شیلات و محیط زیست  
توضیحات:
بازدیدکننده گرامی به منظور ارتباط با ریاست دانشکده فرم زیر را تکمیل وارسال فرمایید.
نوع پیام :
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :
4000

برای پیگیری نظر ارسالی کد رهگیری خود را وارد نمائید.
کد رهگیری :


راه های ارتباطی دانشکده شیلات و محیط زیست :

آدرس : گرگان – میدان بسیج – پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – دانشکده شیلات ومحیط زیست
کد پستی : 4918943464

تلفن های تماس : 017 3242 7040
نمابر : 017 3242 7040

پست الکترونیکی : ffe@gau.ac.ir

شبکه های ارتباطی :