دانشکده شیلات و محیط زیست  

آزمایشگاه ماهی شناسی


مسئول آزمایشگاه : دکتر علی شعبانی

کارشناس آزمایشگاه : مهندس علیرضا کشیری

 

 

 

   تاریخ آخرین بروزرسانی : 07 اسفند 1399 - 16:19