دانشکده شیلات و محیط زیست  

آزمایشگاه عمل آوری محصولات شیلاتی


مسئول آزمایشگاه : دکتر پرستو پورعاشوری

کارشناس آزمایشگاه : مهندس اصغر نعیمی

 

   

   

      تاریخ آخرین بروزرسانی : 07 اسفند 1399 - 16:41