دانشکده شیلات و محیط زیست  

آزمایشگاه ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان


مسئول آزمایشگاه : دکتر حامد پاک نژاد

کارشناس آزمایشگاه : مهندس سید رضا خالقی

 

 

 

 

 

   تاریخ آخرین بروزرسانی : 07 اسفند 1399 - 16:37