دانشکده شیلات و محیط زیست  

سالن کنفرانس


سالن کنفرانس شهید چمران یکی از سالن های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان است که امکان برگزاری کنفرانس، جلسات دفاع و سایر مراسم را برای اعضاء هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشکده شیلات و محیط زیست را فراهم کرده است.  تاریخ آخرین بروزرسانی : 25 بهمن 1399 - 20:10