دانشکده شیلات و محیط زیست  

آزمایشگاه آلودگی های محیط زیست


مسئول آزمایشگاه: دکتر حسن رضایی

کارشناس آزمایشگاه: مهندس مولایی


اهداف و مشخصات کلی آزمایشگاه
این آزمایشگاه به­منظور آشنایی دانشجویان با روش­های علمی مطالعات آلودگی های محیط زیست ایجاد ­گردید. در این آزمایشگاه دانشجویان ضمن آشنایی با وسایل و تجهیزات مربوط به نمونه­برداری آلاینده ها، آنالیز و روش­های کاهش و حذف آلاینده­ها از محیط زیست آشنا می­شوند.

هدف از ایجاد آن، تربیت افرادی است که با آشنایی نسبت به آثار علمی در زمینه آلودگی و روش­های پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی آموزشی و پژوهشی بتوانند در رفع نیازهای کشور و گسترش مرز دانش در رشته آلودگی های محیط زیست موثر بوده و به تازه­هایی در جهان دانش دست یابند.


مشخصات کلی آزمایشگاه
آزمایشگاه شامل: سالن اصلی، انبار مواد شیمیایی و تجهیزات، اتاق کارشناس.
این آزمایشگاه ازسه بخش تشکیل شده است:1- آب و فاضلاب 2- خاک 3- مواد زائد و جامد (پسماند)


دروس تحت پوشش:
مقطع کارشناسی: آلودگی آب و خاک، آلودگی هوا، مدیریت پسماند، شیمی محیط زیست، بهداشت، ایمنی و محیط زیست
مقطع کارشناسی ارشد: آلودگی صنعتی، آلودگی محیط زیست تکمیلی، آلودگی دریا، پسماندها و بازیابی از آن­ها، مکان یابی و طراحی دفن زباله، تصفیه فاضلاب
مقطع دکتری: نمونه برداری و اندازه گیری آلاینده ها، عناصر کمیاب در محیط زیست، اثر آلاینده ها بر محیط زیست، روش­های کنترل آلاینده­های محیط زیست، مدیریت پسماندها و مواد زائد خطرناک


لیست فعالیت های پژوهشی در زمینه­های آلودگی­های آب،خاک و پسماند
سنجش پارامترهای فیزیکی و شیمیائی نمونه­های آب وفاضلاب (pH ، دما ، COD ،BOD ،DO، مواد مغذی (نیترات، نیتریت، آمونیاک، فسفات) ازت کل، روغن وچربی، کلراید، قابلیت هدایت الکتریکی، سدیم، پتاسم، کدورت، جامدات معلق، جامدات محلول، سختی، سولفات، ضریب ته نشبنی فاضلاب و آنالیز لجن
بررسی روش­های حذف آلاینده­ ها از آب و فاضلاب (فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی)
کاربرد نانو تکنولوژی و بیوتکنولوژی در حذف آلاینده­ ها از آب و فاضلاب
اندازه گیری فلزات سنگین در نمونه­ های آب و پساب و حذف آن­ها
بررسی میزان هیدروکربورهای نفتی در آب­های سطحی، زیر زمینی و رسوبات و بررسی روش­های حذف آن­ها
تعیین میزان هیدروکربورهای نفتی در رسوبات و بافت­های زنده در رودخانه­ها و دریاها
اثرات آلودگی (نفتی وPAHs ) بر موجودات زنده و بررسی روش­های حذف آن­­ها
سنجش سموم ارگانوفسفره و ارگانو کلره در نمونه­های آب و بررسی روش­های حذف آن­ها
سنجش BTEX در نمونه­های آب و پساب و بررسی روش­های حذف آن­ها
تعیین میزان باقی مانده سموم کشاورزی در آب رودخانه، دریاها و بررسی روش­های حذف آن­ها
تعیین میزان باقی مانده سموم کشاورزی در رسوبات و بافت موجودات آبزی در رودخانه­ها و دریاها
تعیین میزان ‌ دترجنت‌ها (مواد پاک‌ کننده) ‌در آب­های سطحی و زیر زمینی و بررسی روش­های حذف آن­ها
تعیین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک (رطوبت، چگالی ذرات خاک، هدایت الکتریکی، میزان مواد آلی خاک، فلزات سنگین در خاک)
حذف آلاینده­ها با روش گیاه پالایی
سنجش سموم ارگانو کلره و ارگانو فسفره در نمونه­های خاک و بررسی روش­های حذف آن­ها
اندازه گیری ترکیبات PCB در نمونه­های خاک و بررسی روش­های حذف آن­ها
سنجش هیدروکربن­های نفتی آلیفاتیک و آروماتیک در نمونه­های خاک و بررسی روش­های حذف آن­ها
کاربرد بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی در حذف آلاینده­های خاک
آناليزکليه فاکتورهاي شيميايي و فيزيکي مواد زائد جامد اعم از ترکیبات و اجزای تشکیل دهنده و تعیین درصد وزنی هر یک، درصد رطوبت زباله، دانه بندی زباله و نسبت کربن به نیتروژن.


لیست تجهیزات موجود در آزمایشگاه
مولتی­متر آب، pH متر، EC متر، DO متر،کدورت سنج، راکتور هضم و سنجش COD، BOD متر دیجیتال، سانتریفیوژ،، شيکر، ورتکس، آون، کوره پیرولیز، هات پليت، اتوکلاو، انکوباتور، شیکر ارلن- بالن، الکتروشوکر، لوپ.
لیست تجهیزات موجود در آزمایشگاه مرکزی
فلیم ­فتومتر، اولتراسونیک، فریزدرایر،­ اسپکترومتر­­­جذب­اتمی (AAS)، اسپکتروفتومتر ­مرئی-­ماوراء­بنفش (UV-VIS)، اسپکترومتر مادون­قرمز ­تبدیل ­فوریه (FTIR)، کروماتوگرافی ­گازی (GC) کروماتوگرافی ­مایع ­­با­کارایی بالا (HPLC) ، پلاروگراف، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و پراش پرتو ایکس (XRD)

 

              

          

              تاریخ آخرین بروزرسانی : 07 اسفند 1399 - 16:31