دانشکده شیلات و محیط زیست  

گروه عمل آوری محصولات شیلاتی


مدیرگروه: دکتر پرستو پورعاشوری

مدرک تحصیلی: دکتري فرآوری محصولات شیلاتی

پست الکترونیک: Pourashouri.p@gmail.com

شماره تلفن: داخلی 203

دکتر بهاره شعبانپور استاد http://shabanpour.profcms.gau.ac.ir
دکتر سید مهدی اجاق دانشیار  http://ojagh.profcms.gau.ac.ir
دکتر علیرضا عالیشاهی دانشیار http://alishahi.profcms.gau.ac.ir
دکتر افشین عادلی دانشیار http://adeli.profcms.gau.ac.ir
دکتر پرستو پورعاشوری دانشیار http://Pourashouri.profcms.gau.ac.ir
دکتر معظمه کردجزی استادیار http://kordjazi.profcms.gau.ac.ir


رشته ها

عنوان رشته مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
علوم و مهندسی شیلات

P

   
فرآوری محصولات شیلاتی  

P

 
فرآوری محصولات شیلاتی    

P  تاریخ آخرین بروزرسانی : 02 اسفند 1399 - 14:32