دانشکده شیلات و محیط زیست  

مدیریت حیات وحش و آلودگی های محیط زیست


مدیرگروه: دکتر مرجان محمدزاده

مدرک تحصیلی: دکتري طراحی محیط زیست – برنامه ریزي تفرجی

پست الکترونیک: marjan.mohammadzadeh@gmail.com

شماره تلفن: داخلی 302

دکتر سید محمود عقیلی (بازنشسته) دانشیار http://aghili.profcms.gau.ac.ir
دکتر حمیدرضا رضایی دانشیار http://rezaei.profcms.gau.ac.ir
دکتر حسین وارسته مرادی دانشیار http://varasteh.profcms.gau.ac.ir
دکتر سمیه نمرودی دانشیار http://namroodi.profcms.gau.ac.ir
دکتر حسن رضایی دانشیار http://hrezaie.profcms.gau.ac.ir

 

رشته ها

عنوان رشته مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
علوم و مهندسی محیط زیست

P

   
مدیریت و حفاظت تنوع زیستی  

P

 
علوم محیط زیست    

P  تاریخ آخرین بروزرسانی : 02 اسفند 1399 - 14:59