دانشکده شیلات و محیط زیست  

برنامه های بین المللی
چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان

*مدت ارائه هر سخنرانی، حداکثر ۱۵ دقیقه و به زبان انگلیسی خواهد بود. *مهلت ارسال پاورپوینت و ارسال فیلم سخنرانی، ۱۰ آبان می باشد. *خواهشمند است پاورپوینت و فیلم سخنرانی را همراه یکدیگر به ایمیل icfar...


تصویر