دانشکده شیلات و محیط زیست  

همایش ها

نخستین همایش ملی محیط زیست، چالش ها و راهکارهای عملی

نخستین همایش ملی محیط زیست، چالش ها و راهکارهای عملی توسط گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اهداف زیر بر گزار می شود:   آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی پژوهشی در زم...

  تاریخ برگزاری : 8 / 2 / 1400