دانشکده شیلات و محیط زیست  

مسئول دفتر دانشکده


 

مهندس سیده هما حسینی

مسئول دفتر دانشکده شیلات و محیط زیست

 


آدرس: گرگان – میدان بسیج – پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – دانشکده شیلات    ومحیط زیست

کدپستی: 49189-43464

شماره تماس: 017-32427040  تاریخ آخرین بروزرسانی : 07 اسفند 1399 - 23:48