دانشکده شیلات و محیط زیست  

معاونت دانشکده شیلات و محیط زیست


 

     

 دکتر مژگان السادات عظیمی  

استادیار گروه مدیریت مرتع

رشته تخصصی: مدلسازی و اکولوژی مرتع 

سمت: معاونت آموزش و پژوهش دانشکده

                                   

                                       


آدرس: گرگان – میدان بسیج – پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – دانشکده شیلات ومحیط زیست

لطفا برای ارتباط با معاونت با مسئول دفتر دانشکده هماهنگ نمایید.

   تاریخ آخرین بروزرسانی : 07 اسفند 1399 - 23:45