دانشکده شیلات و محیط زیست  

ریاست دانشکده شیلات و محیط زیست


دکتر بهاره شعبانپور

استاد گروه عمل آوری محصولات شیلاتی

رشته تخصصی: فرآوری محصولات شیلاتی

          سمت: ریاست دانشکده های شیلات و محیط زیست، مرتع و آبخیزداری

shabanpour@gau.ac.ir

 


آدرس: گرگان – میدان بسیج – پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – دانشکده شیلات ومحیط زیست

لطفا برای ارتباط با ریاست با مسئول دفتر دانشکده هماهنگ نمایید.  تاریخ آخرین بروزرسانی : 07 اسفند 1399 - 23:48