درباره دانشکده

دانشكده شيلات و محيط ­زيست دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان با داشتن نيروهاي متخصص در جنبه ­هاي مختلف رشته های شیلات و محيط ­زيست   سابقه ای بیش از 30 سال در تربيت و آموزش دانشجویان در مقاطع مختلف شامل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دارد.