انتصاب مدیر گروه آموزشی فرآوری محصولات شیلاتی

دکتر علی نجفی نژاد ریاست دانشگاه طی حکمی، دکتر علیرضا عالیشاهی را به عنوان مدیر گروه آموزشی فرآوری محصولات شیلاتی دانشگاه منصوب کرد.
در متن حکم آمده است: احترامأ براساس بند (ب) آیین نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، به موجب این حکم و به مدت ۲ سال از تاریخ ابلاغ سرپرستی به عنوان سرپرست گروه آموزشی فرآوری محصولات شیلاتی دانشگاه منصوب می شوید. امید آن است با اتکال به خداوند متعال و با همکاری و همفکری سایر همکاران محترم هیأت علمی در انجام وظایف محوله موفق باشید.