ریاست دانشکده

دکتر بهاره شعبانپور

          سمت: ریاست دانشکده های شیلات و محیط زیست، مرتع و آبخیزداری

 دانشکده: شیلات و محیط زیست

رتبه علمی: استاد

shabanpour@gau.ac.ir

اطلاعات تماس:

آدرس: گرگان – میدان بسیج – پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – دانشکده شیلات ومحیط زیست

کدپستی:

49189-43464

شماره تماس:

017-32427040