تماس با دانشکده

مسوولیت نام و نام خانوادگی پست الكترونيكي شماره های تماس
ریاست دانشکده دکتر بهاره شعبانپور shabanpour@gau.ac.ir 01732427040
معاون آموزشی دانشکده دکتر سید حامد میرکریمی Mirkarimi@gau.ac.ir 01732427040
مدیر گروه تولید و بهره برداری آبزیان دکتر رسول قربانی rghorbani@gau.ac.ir 01732427040
مدیر گروه تکثیر و پرورش آبزیان دکتر حامد پاکنژاد Hkolangi@gmail.com 01732427040
مدیر گروه فرآوری محصولات شیلاتی دکتر مهدی اجاق ojagh@gau.ac.ir 01732427040
مدیر گروه محیط زیست دکتر حسن رضایی hassanrezaei@gau.ac.ir 01732427040