پرسنل اداری

کادر اداری دانشکده شیلات و محیط زیست

مسئول حوزه ریاست دانشکده

خانم حسینی

 داخلی 131

تلفنخانه دانشکده

تلفن 32427040

فکس 32424155

مدیر امور اداری دانشکده

کارپردازی آقای ناصری داخلی 139

32437647

عامل ذیحساب

آقای مهندس یلمه

داخلی 139

32437647

آموزش تحصیلات تکمیلی (ارشد ودکتری)

مهندس پرنیان

 32430523

داخلی 210

آموزش کارشناسی

آقای  مشکور

 32430523

داخلی 210

کارشناس آزمایشگاه ژنتیک مهندس خالقی  32440870

داخلی 359

دبیرخانه

آقای عسگری

داخلی 128

آزمایشگاه فراوری محصولات شیلات

 مهندس نعیمی

داخلی 295

آزمایشگاه ماهی شناسی

آقای مهندس کشیری

داخلی 350

 سالن آبزی پروری

آقای دکتر جافر

داخلی 344

مهندس مقصودلو داخلی 212
مهندس مولایی داخلی 206