پرسنل اداری

کادر اداری دانشکده شیلات و محیط زیست

مسئول حوزه ریاست دانشکده: 

خانم مهندسحسینی  داخلی 131

تلفن 32427040

فکس 32424155

مدیر امور اداری دانشکده:

کارپردازی آقای ناصری داخلی: 139  32437647

عامل ذیحساب

آقای مهندس یلمه

داخلی: 139  32437647

آموزش تحصیلات تکمیلی (ارشد ودکتری)

آقای مهندس پرنیان

  داخلی: 212  32430523

آموزش کارشناسی

آقای  مشکور

داخلی: 210   32430523

 

کارشناس آزمایشگاه ژنتیک مهندس خالقی  داخلی: 359   32440870

دبیرخانه حوزه ریاست دانشکده

آقای مهندس عسگری

داخلی 140

آزمایشگاه فراوری محصولات شیلات

 مهندس نعیمی

داخلی 295

آزمایشگاه ماهی شناسی

آقای مهندس کشیری

داخلی 350

 سالن آبزی پروری

آقای دکتر جافر

داخلی 344

کارشناس آزمایشگاه آلودگی های محیط زیست آقای مهندس مولایی