به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ سومین همایش و اولین کنگره ملی منابع شیلاتی برگزار می‌شود

سومین همایش و اولین کنگره ملی منابع شیلاتی با تاکید بر فناوری‌های نوین، دهم و یازدهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار می‌شود. این برنامه در محورهای بوم‌شناسی آبزیان، تکثیر و پرورش آبزیان، فناوری صید و صیادی، ژنتیک و زیست فناوری آبزیان، بهداشت و بیماری آبزیان، کارآفرینی و کسب و […]

به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ سومین همایش و اولین کنگره ملی منابع شیلاتی برگزار می‌شود